افزوده شدن طرح جدید “انتقال سایت” به خدمات سایت

با توجه به نیاز اکثر وبمستران جهت انتقال سایت خود از هاستی به هاست دیگر از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ طرح جدید انتقال سایت به خدمات طرح کار افزوده گردید. لذا جهت مشاهده جزئیات کامل و ارسال [...]